«-»   ... ...
« » ̠ 10 ... ...
  -2... ...
«» «... ...
-» « » - ... ...
« » ... ...
. ,... ...
27 - , ... ...
«... ...